Thursday, 17 February 2011

Al Ihsan

Pengawasan Allah (QS. 50:16 , 17 dan 18 , 89:14 , 2:284 )

Kebaikan Allah (QS. 28:77 , 1:3 , 2:29 , 31:20 )

Niat yang ikhsan (QS. 2:207 )

Niat yang ikhlas (QS. 98:5 )

Pekerjaan yang tertib

Penyelesaian yang baik (QS. 94:7 )

Amal yang ikhsan:

Kecintaan dari Allah (QS. 2:195 , 3:134 , 148 )

Pahala dari Allah (QS. 3:148 , 16:97 )

Pertolongan Allah (QS. 16:128 , 29:69 )

No comments: