Thursday, 17 February 2011

Hakikat Cinta:

Cinta yang mengikuti syari'at — dasarnya iman (QS. 3:15 , 52:21 , 3:170 )

Cinta yang tidak mengikuti syari'at — dasarnya syahwat (QS. 3:14 , 80:34-37 , 43:67 )

Ciri-ciri Cinta:

Selalu mengingat-ingat (QS. 8:2 )

Mengagumi (QS. 1:1 )

Ridha /rela (QS. 9:61 )

Siap berkorban (QS. 2:207 )

Takut(QS. 21:90 )

Mengharap(QS. 21:90 )

Menaati(QS. 4:80 )

Tingkatan Cinta:

Cinta menghamba —hanya dengan Allah —untuk menyembah atau mengabdikan diri (QS. 2:21 )

Mesra —dengan Rasulullah dan Islam —untuk diikuti

Rasa rindu —dengan Mukminin (keluarga atau jamaah)— untuk saling kasih sayang dan saling mencintai (QS. 48:29 , 5:54 , 55 dan 56 )

Curahan hati — untuk kaum Muslimin umumnya — untuk persaudaraan Islam

Rasa simpati — pada manusia umumnya — untuk dida'wahi

Hubungan hati — hanya dengan benda-benda — untuk memanfaatkan

Kelaziman Cinta:

Menghasilkan loyalitas (wala).

Mencintai siapa-siapa yang dicintai Kekasih

Mencintai apa saja yang dicintai Kekasih

Melepaskan diri (bara'):

Membenci siapa saja yang dibenci Kekasih

Membenci apa saja yang dibenci Kekasih

No comments: