Thursday, 17 February 2011

Makna La ilaha illallah:

1. Tiada pencipta selain Allah (QS. 25:2 )

2. Tiada pemberi rezeki selain Allah (QS. 51: 57 - 58 )

3. Tiada pemilik selain Allah (QS.4:131 -132 , 2:284 )

4. Tiada raja/kerajaan selain untuk Allah (QS. 62:1 , 36:83 , 67:1 , 3:189 )

5. Tiada pembuat hukum selain Allah (QS. 12:40 , 6:114 , 33:36 , 28:68 , 45:18 , 42:20 , 6:137 .)

6. Tiada pemerintah selain Allah (QS. 7:54 , Tiada pemimpin selain Allah (QS. 2:257 )

7. Tiada yang dicintai selain Allah (QS. 2:165 )

8. Tiada yang ditakuti selain Allah (QS.2:40 , 9:18 )

9. Tiada yang diharapkan selain Allah (QS. 94:8 , 18:110 )

10. Tiada yang memberi manfaat atau mudharat selain Allah (QS.6:17 )

11. Tiada yang menghidupkan atau mematikan selain Allah (QS.2:258 )

12. Tiada yang mengabulkan permohonan selain Allah (QS.2:186 , 40:60 )

13. Tiada yang melindungi selain Allah (QS. 16:98 , 72:6 )

14. Tiada wakil selain Allah (QS. 3:159 , 9:52 )

15. Tiada yang diagungkan selain Allah

16. Tiada yang dimohon pertolongannya selain Allah (QS. 1:5 )

No comments: